Προσωπικό

 

Ο Σύλλογος μας απασχολεί 12 άτομα προσωπικό ένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη από 9.30-15.30 καθημερινά καθώς και 11 ειδικούς παιδαγωγούς για την Λέσχη και τα Προγράμματα του Συλλόγου μας.

 

ΔΡΑΚΟΥ ΟΛΓΑ - Γραμματειακή Υποστήριξη

ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-  Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής (Υπεύθυνη Προγραμμάτων)

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, (Υπεύθυνη Λέσχης)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ- Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής

ΠΑΓΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ- Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΑ- Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ- Ψυχολόγος

ΓΙΑΝΕΛΛΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΑ- Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

ΦΟΥΡΛΑΡΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ-Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Μουσικοθεραπευτής